Slider

Jak to celé funguje?

x

Každá škola, zapojená do tohoto projektu, obdrží z rozpočtu Jihomoravského kraje (či svého zřizovatele v případě základních škol) na realizaci žákovských projektů částku ve výši 30.000 Kč (více informací o finančním příspěvku zde).

Na co se tyto prostředky vynaloží, je jen na studentech. Žáci totiž mohou navrhnout, čím by chtěli svou školu či výuku vylepšit. Mohou se zamyslet například nad novým vybavením třídy, uspořádat zajímavou exkurzi, nebo vytunit odpočinkovou místnost – fantazii se žádné meze nekladou.

Do projektu se samozřejmě mohou zapojit i vyučující a pomoci žákům s návrhy a jejich prezentací.

Všechny své nápady si poté žáci vzájemně představí a pomocí online hlasovacího nástroje vyberou vítěze.

Projekt, který získá nejvíce hlasů, škola s pomocí studentů zrealizuje.

A jak Vylepši si školu bude ve školním roce 2024/2025 probíhat?

x

polovina září 2024školení školních koordinátorů
říjen-prosinec 2024příprava žákovských projektů
listopad 2024 – leden 2025výběr projektů do celoškolního hlasování
únor 2025celoškolní hlasování a vyhlášení výsledků
březen – červen 2025realizace vítězných projektů

Do pilotního ročníku 2023/2024 bylo zapojeno 6 jihomoravských středních škol.

x