Slider

Jak se k Vylepši si školu přihlásit?

x

Příjem žádostí o účast v projektu a finanční příspěvek pro školy zřizované Jihomoravským krajem probíhá ONLINE na této stránce.

Každá přihlášená škola je automaticky do projektu zařazena, neprobíhá žádné výběrové řízení.

Pro školní rok 2024/2025 byl příjem žádostí k 5. 5. 2024 ukončen.

x

Stručnou informaci o časovém plánu projektu ve školním roce 2024/2025 najdete zde.

x

PODMÍNKY ÚČASTI V PROJEKTU

pozn.: tyto podmínky se budou týkat zájemců o projekt ve školním roce 2025/2026. Ve školním roce 2024/2025 se Vylepši si školu účastní pouze střední školy zřizované Jihomoravským krajem. Pilotně jsme zahrnuli 2 základní školy, 1 praktickou školu a 1 dětský domov.

  1. body 1., 2. a 3. balíčku jsou poskytovány základním a středním školám sídlícím a poskytujícím vzdělávací činnost v Jihomoravském kraji a dětským domovům zřizovaným Jihomoravským krajem
  2. body 4., 5. a 6. balíčku poskytuje zřizovatel instituce
  3. přihlášení do projektu prostřednictvím online formuláře vyvěšeného na stránkách www.vylepsisikolu.cz v květnu 2025
  4. koordinátor školního participativního rozpočtu musí být zaměstnanec školy/dětského domova