Slider

Projekt „Vylepši si školu” otevírá dveře žákům středních škol z Jihomoravského kraje k aktivnímu zapojení do rozhodování o tom, jak budou využity finanční prostředky určené pro jejich školu.

Díky participativnímu rozpočtu mají možnost skutečně ovlivnit, na co budou peníze použity, a to prostřednictvím svých vlastních hlasů a nápadů.

V dnešní době jsou finanční gramotnost, kritické myšlení a občanská angažovanost klíčové dovednosti pro novou generaci.

Tento projekt si klade za cíl posílit právě tyto schopnosti, neboť jsou základem pro aktivní účast mladých lidí ve společnosti. Jejich zapojení je předpokladem pro tvorbu pozitivního a nadějného společenského prostředí, které mladí lidé sami aktivně formují.

Tento projekt vznikl díky spolupráci Jihomoravského kraje, JINAG – Jihomoravské agentury pro veřejné inovace a města Brna, které se spojily s cílem podpořit rozvoj potenciálu mladé generace.